AVÍS LEGAL

Als efectes de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç electrònic, s’informa a l’usuari que el titular del website és la MÚTUA DE GRANOLLERS M.P.S. (a partir d’ara La Mútua), amb domicili social a Granollers (08402), Pl. Pau Casals, s/n; proveïda de C.I.F. núm. V08423980 i amb adreça electrònica www.mutua.org i correu electrònic: mutua@mutua.org. Es troba inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al Volum 23332, Foli 20, Full B-51.205, Insc. 1a”

Termes i condicions d’ús:

El procés i utilització d’aquest website atribueix al visitant la condició d’usuari. Això suposa que l’usuari accepta les condicions d’ús vigents en cada moment i es compromet a fer ús adequat dels continguts del lloc web així com a observar i complir rigorosament, tot el que es disposa:

 1. La veracitat i correcció de les dades dels registres i mantenir-les actualitzades.
 2. No difondre continguts contraris a la llei o a la dignitat de la persona; que siguin discriminatoris per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social; o que, de qualsevol manera sigui contrari a la llei i a l’ordre públic.
 3. Qualsevol altre que a criteri de “La Mútua Kids”, siguin inadequats per la seva publicació.
  “La Mútua Kids” es reserva el dret a efectuar les modificacions que estimi convenients, afegint, canviant o eliminant continguts o serveis prestats via aquest lloc web; així com el de retirar qualsevol aportació o comentari que contravingui les regles descrites anteriorment.
  “La Mútua Kids” no es farà responsable, en cap cas de les opinions facilitades per l’usuari a través de les eines de participació ofertes pel lloc web.
  El lloc web requereix que l’usuari s’inscrigui, registri dades personals o ompli els formularis. S’ofereixen espais per rebre i respondre a comentaris o altres sistemes per la interacció dels usuaris. L’accés al lloc web és lliure i gratuït per l’usuari en totes les serves parts i continguts.
  L’usuari declara, sota la seva responsabilitat, ser major d’edat i disposar de la capacitat suficient per vincular-se a les presents condicions.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La denominació, el disseny i els logotips que composen aquest lloc web són marques degudament registrades. El seu ús indegut podrà ser perseguit de conformitat a la legislació vigent.

L’usuari pot descarregar continguts del lloc web, copiar-los o imprimir-los només per ús personal/privat.

L’usuari no està autoritzat en cap cas a descarregar continguts de “La Mútua Kids”.

Està prohibit reproduir, comunicar públicament, distribuir, cedir o transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut i/o advertències d’aquest lloc web, a excepció de què hi hagi autorització prèvia, expressa i escrita de “La Mútua Kids”.