POLÍTICA DE COOKIES

“La Mútua Kids” pot utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web.

Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació.

Mitjançant l’ús de les cookies, tant les del lloc web, com les de tercers relacionats amb aquest, és possible conèixer múltiples detalls de l’activitat de l’usuari; per exemple, el lloc des del qual accedeix, el temps de connexió, el sistema operatiu emprat, les pàgines visitades i altres dades relatives al comportament de l’usuari a internet (paràmetres del tràfic i nombre d’entrades, etc.).

És possible accedir al lloc web desactivant les cookies, però podria interferir en el correcte funcionament d’aquest.

Les cookies que utilitza el lloc web només s’associen amb usuaris anònims i el seu ordinador sense que puguin subministrar, per si mateixes, dades personals d’aquells. Les cookies no recullen informació personal que permeti la identificació d’un usuari concret.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

“La Mútua Kids” pot contenir enllaços a altres llocs web amb polítiques de privacitat diferents. “La Mútua Kids” no es fa responsable del contingut o pràctiques dels llocs enllaçats i es recomana a l’usuari la lectura detallada de la política de privacitat de qualsevol lloc web al qual accedeixi des d’aquest lloc web.